Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

SIA "Zīmes" ir noslēdzis 2017. gada 26. aprīlī līgumu Nr.SKV-L-2017/230 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.