SIA “ZĪMES” Klientu personas datu apstrādes procedūra

1.  Klientu personas datu apstrāde veicama saskaņā ar Eiropas parlamenta un Padomes regulu(ES) 2016/679, turpmāk tekstā- Regula un citu normatīvo aktu, kuri regulē personas datu apstrādi, prasībām.

2.  Klients – jebkura persona, kas ir izrādījusi interesi par SIA “ZĪMES” pakalpojumiem un precēm, un vēlas tos saņemt/iegādāties.

3.  Klientu personas datu tiesiskais pamats:

3.1.  Klienta piekrišana;

3.2.  Datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjektalūgumu, datu apstrāde nepieciešama, grāmatvedības nolūkiem, kā arī lai noslēgtu attiecīgu līgumu un Līguma izpildes ietvaros, nodrošinātu Klienta unikālu identifikāciju;

3.3.  Datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai.

4.  SIA “ZĪMES” ir šādi klientu personas datu apstrādes mērķi:

            4.1. Pakalpojumu nodrošināšana

SIA “ZĪMES” izmanto klientu personas datus, grāmatvedības nolūkiem, lai noslēgtu ar klientiem līgumus, nodrošinātu noslēgto līgumu un normatīvo aktu prasību izpildi. SIA “ZĪMES” apstrādā klientu personas datus, kad viņi iegādājas SIA “ZĪMES” pakalpojumus/preces.

            4.2. Klientu attiecību pārvaldība

SIA “ZĪMES” ir tiesības nodot klientu personas datus trešajām personām – parāda piedziņu kompānijām, tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tikai gadījumos, ja no Klienta puses netiek veikta samaksa par saņemto pakalpojumu.

            4.3. Saziņa ar klientiem

SIA “ZĪMES” izmanto klientu personas datus, lai sazinātos ar viņiem jautājumos par SIA “ZĪMES” sniegtajiem pakalpojumiem/pārdotajām precēma. SIA “ZĪMES” izmanto klientu personas datus, lai sazinātos, piemēram, atbildētu uz klientu jautājumiem, nosūtītu svarīgus brīdinājumus un tamlīdzīgus paziņojumus, kas saistīti ar SIA “ZĪMES” pakalpojumiem/pārdotajām precēm.

           4.4. Pakalpojuma sniegšana, izmantojot mājas lapu

5.  SIA “ZĪMES” veic klientu personas datu apstrādi Latvijas Republikā. Klientu personas datu apstrādi, pamatojoties uz savstarpēji noslēgta līguma pamata, veic SIA “ZĪMES” administrators.

6.  SIA “ZĪMES” izmanto personas datu apstrādē sekojošus personas datus:

6.1.      personas vārds, uzvārds

6.2.      kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs)

6.3.      klienta attiecību sākuma un beigu datums

6.4.      klienta ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī sīkdatnēm un citām līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija

6.5.      e-pasta un tērzēšanas sarakste

6.6.      pirkto pakalpojumu vēsture

6.7.      atsauksmes un sūdzības un ar minēto saistītā sarakste

(Telefona numurs, adrese vai cita informācija bez sasaistes ar identificētu vai identificējamu personu nav personas dati)

6.8.      konta numurs.

7.        Klienti netiek dalīti grupās.

8.  Klientu personas datu iegūšanai tiek piemērota sekojoša kārtība.

 (a)

  Klients          nopērk          SIA

“ZĪMES” preci vai pakalpojumu, izmantojot mājas lapu

Klients mājas lapā izvēlas preci vai pakalpojumu un piesaka tā iegādi, aizpildot pasūtijuma formu, kurā norādāmi personas dati.

Klientu personas dati, tai skaitā katra Klienta vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācijā, uzglabāti pie mākoņservisa pakalpojumu sniedzēja Mozello SIA, Latvijā reģistrētas sabiedrības ar reģistrācijas numuru 40203002519, ar kuru SIA ZĪMES ir noslēdzis Latvijas Republikas tiesību aktiem atbilstošu vienošanos. Minēto personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt grāmatvedības dokumentu apriti, saziņu ar klientu, mārketinga nolūkiem.

 

 

 

10.  Datu apstrādes termiņi:

10.1.1.           Līgumos iekļautie klientu dati – pastāvīgi, līdz līguma attiecību pārtraukšanai;

10.1.2.           e-pasta adreses, telefona numuri komerciālu paziņojumu sūtīšanai - līdz brīdim, kad tiek saņemts klienta aizliegums izmantot klienta datus komerciālu paziņojumu sūtīšanai;

11.  Veids, kādā klients sniedz savu piekrišanu datu apstrādei:

          Klients mājas lapas internetveikalā atzīmē piekrišanu datu apstrādei.

         

12.  Administratoram pirms klienta personas datu saņemšanas ir jāinformē klients par:

12.1.                paredzēto personas datu apstrādes mērķi,         

12.2.                Pārziņa nosaukumu un adresi: “ZĪMES” SIA,

12.3.                informācija, cik ilgi personas dati tiks glabāti,

12.4.                datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis labo datus, ja dati ir mainīti.

13.  Anketas klientiem 


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.